30 Ağustos 2007 Perşembe

LYRIC BALANCE

Bedri Karayağmurlar

Lyric withholds the joy of pain and pleasure. Joy is usually considered together with pleasure. Whereas the flow of feelings do not appear only as a result of pleasure. Melancholy and pain obstruct the emotions to remain inside. What makes us us is the way we live both melancholy and pleasure. These are the basic indicators of being human. The level of intensity and cheer in your life shows how much you internalize it.

We are concerned with our future as the man who becomes isolated and alienated to himself loses his emotions and joys. A world without emotion and joy. The world in which interests and unburdened lifestyles rule will be more scary and cruel. We will gradually abandon our responsibilities towards each other and to the world. Maybe both pain and joy will be perceived as diseases which should be cured.

As much as we individually need pain, joy and the burden of emotions which come with them, so do societies and humanity. Man completes himself the existence of comedy and tragedy. Societies who have no values to worry about also have no values they hesitate to lose. Societies with no common joy, with no folksong or dance to share have no chance to exist anymore.

Lyric Balance is the way of existence which we offer to become aware of the annihilation of the modern societies. We should keep on conserving the joy full of melancholy, pleasure and emotions. Lyric Balance is one of the basic problems of human existence after all.

29 Ağustos 2007 Çarşamba

LİRİK DENGE

Bedri KARAYAĞMURLAR


Lirik, içinde acının ve sevincin coşkusunu taşır. Coşku, çoğunlukla sevinçle birlikte ele alınır. Oysa duyguların taşması yalnız sevinçte gerçekleşmez. Hüzün ve acı duyguların kabına sığmasına engel olur. Bizi biz yapanlardan biri de hüznü ve sevinci yaşama biçimimizdir. İnsan olmanın temel göstergeleridir bunlar. Coşkuyla ve duygu yoğunluğuyla yaşamak, yaşadığınızı ne denli içselleştirdiğinizi de gösterir.

Yalnızlaşan, doğaya ve kendisine yabancılaşan insanın duygularını, buna bağlı olarak coşkularını yitirmesi gelecek konusunda bizi endişelendiriyor. Duygusuz ve coşkusuz bir dünya! Çıkarların ve içeriği boşaltılmış yaşama biçiminin öne geçtiği bir dünya, çok daha acımasız ve ürkütücü olacak. Birbirimize ve Dünyaya karşı sorumluluklarımızı giderek yitireceğiz. Acı da sevinç de tedavi edilmesi gereken hastalıklar olarak algılanacak belki de.

Birey olarak acı ve sevinç ve bunların duygu yükü bize ne denli gerekliyse, toplumlar ve insanlık için de o denli gereklidir. İnsan komedi ve trajedinin varlığıyla bütünler kendisini. Üzülecek değerleri kalmamış toplumların kaybetmeye çekindikleri değerleri de yoktur artık. Ortak sevinci olmayan, bir türküyü, bir dansı paylaşamayan toplumların varlıklarını sürdürmeleri olası değildir.
Lirik denge modern toplumlarla başlayan, bir yok oluşun ayırdına varmak için önerdiğimiz varoluş biçimidir. Hüznü ve sevinci içinde taşıyan, duygu yüklü bir coşkuyu gelecekte de korumalıyız mutlaka. İnsanın temel varlık sorunsalından biridir, LİRİK DENGE…

CALENDAR OF THE ACTIVITY

NOVEMBER 13-24, 2007
2nd International Buca Education Faculty Visual Arts İzmir Biennial
Curator: Bedri KARAYAĞMURLAR

August 30-September 28: Application Deadline
September 28- October 13: Jury notification mailed.
October 26: Deadline to send printable images and text of the works.
November 10: Deadline to send accepted works.
November 13: Reception


NOTES FOR CONTRIBUTORS

1- Buca Education Faculty 2nd International Visual Arts Biennial’s title is “Lyric Balance”.
2- Artists can attend with maximum 3 projects.
3- Artists are independent on technique.
4- Projects must be suitable to exhibit and permanent.
5- Conceptual projects must be constructed by artists at least one day before the reception.
6- Curator and arrangement committee can use initiative to invite artists.
7- Contributors must comply with the deadlines.
8- A “Certificate of Participation” will be delivered to the contributors.

Etkinlik Takvimi

13- 24 Kasım 2007
Küratör: Bedri Karayağmurlar


ETKİNLİK TAKVİMİ
30 Ağustos-28 Eylül 2007: Projeler için başvuru tarihi.
28 Eylül- 13 Ekim: Geri Bildirim.
26 Ekim: İşleri kabul edilen katılımcıların proje metinlerinin ve sergilenecek işlerin basılabilecek nitelikte son görüntülerinin komiteye gönderme tarihi.
10 Kasım: Sergilenecek işlerin son gönderilme tarihi.
13 Kasım: Açılış.


UYGULAMA ALANI

1- Buca Eğitim Fakültesi 2. Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali etkinlik başlığı “Lirik Denge” olarak belirlenmiştir.
2- Her sanatçı “Lirik Denge” kavramını değerlendiren en çok 3 proje ile etkinliğe başvurabilir.
3- Teknik ve anlatım serbesttir.
4- Önerilen işler sergilenebilecek ve sergi sırasında sürekliliği olabilecek şekilde tasarlanmalıdır.
5- Yerleştirme çalışmaları ile katılacak sanatçılar çalışmalarını sergiden en az 1 gün önce düzenlemek zorundadır.
6- Küratör ve düzenleme kurulu sanatçı davet edebilecektir.
7- Etkinliğe katılmak isteyen sanatçılar bildirilen etkinlik takvimine uymak zorundadır.
8- Sergiye katılan sanatçılara “Katılım Belgesi” verilecektir.