11 Kasım 2007 Pazar

13 Kasım 2007/November 13rd 2007
Sabah/Morning
Açılış/Opening 10:30a.m.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
National Anthem

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Opening Speeches

Rektör/Rector
Prof. Dr. Emin ALICI

BEF Dekanı/Dean
Prof. Dr. Ferda AYSAN

Düzenleme Kurulu Adına
In The Name Of Organizing Committee
Doç. Dr. Bedri KARAYAĞMURLAR

Panel/Panel 11:00

Panel Konusu
Panel Subject
Toplumsal Gelişimde Uluslararası Etkinliklerin Rolü
The Role of International Activities in Social Development

Panel Yöneticisi
Panel Executive
Doç. Dr. Bedri KARAYAĞMURLAR

Panelistler
Panelists
A. Muzaffer TUNÇAĞ/ Konak Belediye Başkanı
Prof. Sevim ÇİZER/D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Nazım İREM/ D.E.Ü. İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı

Akşam/Evening 18:00
Sergi Açılışı ve Kokteyl
Exhibition Opening and Cocktail

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi