29 Ağustos 2007 Çarşamba

LİRİK DENGE

Bedri KARAYAĞMURLAR


Lirik, içinde acının ve sevincin coşkusunu taşır. Coşku, çoğunlukla sevinçle birlikte ele alınır. Oysa duyguların taşması yalnız sevinçte gerçekleşmez. Hüzün ve acı duyguların kabına sığmasına engel olur. Bizi biz yapanlardan biri de hüznü ve sevinci yaşama biçimimizdir. İnsan olmanın temel göstergeleridir bunlar. Coşkuyla ve duygu yoğunluğuyla yaşamak, yaşadığınızı ne denli içselleştirdiğinizi de gösterir.

Yalnızlaşan, doğaya ve kendisine yabancılaşan insanın duygularını, buna bağlı olarak coşkularını yitirmesi gelecek konusunda bizi endişelendiriyor. Duygusuz ve coşkusuz bir dünya! Çıkarların ve içeriği boşaltılmış yaşama biçiminin öne geçtiği bir dünya, çok daha acımasız ve ürkütücü olacak. Birbirimize ve Dünyaya karşı sorumluluklarımızı giderek yitireceğiz. Acı da sevinç de tedavi edilmesi gereken hastalıklar olarak algılanacak belki de.

Birey olarak acı ve sevinç ve bunların duygu yükü bize ne denli gerekliyse, toplumlar ve insanlık için de o denli gereklidir. İnsan komedi ve trajedinin varlığıyla bütünler kendisini. Üzülecek değerleri kalmamış toplumların kaybetmeye çekindikleri değerleri de yoktur artık. Ortak sevinci olmayan, bir türküyü, bir dansı paylaşamayan toplumların varlıklarını sürdürmeleri olası değildir.
Lirik denge modern toplumlarla başlayan, bir yok oluşun ayırdına varmak için önerdiğimiz varoluş biçimidir. Hüznü ve sevinci içinde taşıyan, duygu yüklü bir coşkuyu gelecekte de korumalıyız mutlaka. İnsanın temel varlık sorunsalından biridir, LİRİK DENGE…